PIOTROWICZ, A. Rafał Sidorowicz, „Teleobecne »ja«. Językowa autoprezentacja nadawcy w blogu”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, ss. 222. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, v. 21, n. 1, p. 199-204, 1 sty. 2014.