WIATROWSKI, P. Małgorzata Golanowska, Joanna Kwasiborska, Dorota Lipiec, Aleksandra Sienniak, Danuta Emiluta-Rozya, „Wybrane zagadnienia logopedyczne. Cz. III: ś, ź, ć, dź”, Wydawnictwo Komlogo, Gliwice 2011, ss. 86. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, v. 21, n. 1, p. 207-211, 1 sty. 2014.