KRYGIER-ŁĄCZKOWSKA, A. Wykaz prac magisterskich napisanych na seminariach językoznawczych w Instytucie Filologii Polskiej UAM w roku akademickim 2012/2013. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, v. 21, n. 1, p. 215-218, 1 sty. 2014.