OSIEWICZ, M. Oznaczanie palatalności l w drukach polskich z XVI wieku. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, v. 27, n. 2, p. 113-128, 15 grudz. 2020.