SZCZAUS, Agnieszka. Tytuły w dawnej prasie popularnonaukowej (na przykładzie „Nowych Wiadomości Ekonomicznych i Uczonych” 1758–1761). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, [S. l.], v. 27, n. 2, p. 221–231, 2020. DOI: 10.14746/pspsj.2020.27.2.12. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/27710. Acesso em: 22 lip. 2024.