BŁASZCZYK, M. Związki frazeologiczne z komponentem somatycznym jako nazwy uczuć w „Chłopach” Władysława Stanisława Reymonta. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, v. 21, n. 2, p. 117-135, 1 sty. 2014.