MIŁAWSKA, M. Jerzy Bralczyk, Jan Miodek, Andrzej Markowski, Jerzy Sosnowski, Wszystko zależy od przyimka. Bralczyk, Miodek, Markowski w rozmowie z Jerzym Sosnowskim, Wydawnictwo Agora, Warszawa 2014, ss. 286. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, v. 21, n. 2, p. 199-203, 1 sty. 2014.