SARNOWSKA-GIEFING, I. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Genologia onimiczna. Nazwa własna w płaszczyźnie motywacyjno-komunikatywnej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2013, ss. 419. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, v. 21, n. 2, p. 213-217, 1 sty. 2014.