BIENIEK, A.; LORENT, R. Legal design jako narzędzie umożliwiające osiągnięcie komunikatywności tekstu prawnego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, v. 28, n. 1, p. 11-22, 30 wrz. 2021.