KORDELA, M. Kodowanie wartości prawnych w przepisach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku. Perspektywa aksjologicznej wykładni prawa. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, v. 28, n. 1, p. 57-70, 30 wrz. 2021.