GAŚ, S. Zwroty grzecznościowe w korespondencji prywatnej na Śląsku Cieszyńskim końca XIX i pierwszej połowy XX wieku. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, v. 28, n. 1, p. 207-218, 30 wrz. 2021.