DZIAMSKA-LENART, G. Agnieszka Piela, Słownik frazeologizmów z archaizmami. Pamiątki przeszłości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018, ss. 352. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, v. 28, n. 1, p. 279-282, 30 wrz. 2021.