JANKOWIAK, L. A. Leksykografia Andrzeja Calagiusa. Uwagi wstępne. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, v. 28, n. 2, p. 43-73, 27 grudz. 2021.