KOZARYN, D. . Arka Przymierza w Kronice, to jest historyi świata Marcina Bielskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, [S. l.], v. 28, n. 2, p. 75–85, 2021. DOI: 10.14746/pspsj.2021.28.2.4. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/30931. Acesso em: 6 luty. 2023.