KRÓTKI, Z. Polskie leksemy o rdzeniu piecz-/piek- pochodne od piec się. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, v. 22, n. 2, p. 69-88, 1 sty. 2015.