KULA, A. Agnieszka Kampka, Debata publiczna. Zmiany społecznych norm komunikacji, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2014, ss. 234. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, v. 22, n. 2, p. 213-218, 1 sty. 2015.