PIOTROWICZ-KRENC, Anna. Maciej Rak, Jan Karłowicz w świetle materiałów archiwalnych. Dialektologia, etnolingwistyka i lituanistyka, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2021, ss. 265. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, [S. l.], v. 30, n. 1, p. 201–209, 2023. DOI: 10.14746/pspsj.2023.30.1.11. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/39539. Acesso em: 17 kwi. 2024.