GORZELANA, J. Biblizmy we współczesnej literaturze popularnej na przykładzie „Kolekcji Kryminałów” Joanny Chmielewskiej. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, v. 23, n. 1, p. 21-38, 2 sie. 2016.