KĘPKA, I. Językowa kreacja nieba i piekła w Tragedii o bogaczu i Łazarzu z 1643 roku. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, v. 23, n. 1, p. 39-53, 2 sie. 2016.