ŻURASZEK-RYŚ, I. Pudełko Srebrne do Hoſtyi bez przykrywadła. O sposobach określania przedmiotów w inwentarzach kościelnych. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, v. 23, n. 1, p. 131-143, 2 sie. 2016.