JANKOWIAK, L. A. Kilka uwag o polskiej terminologii chemicznej 2. połowy XIX wieku. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, v. 23, n. 2, p. 53-68, 4 grudz. 2016.