KRÓTKI, Z. Z dziejów polskich przymiotników znaczących ‘chytry’. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, v. 23, n. 2, p. 83-98, 4 grudz. 2016.