OSIEWICZ, M. Graficzne i fonetyczne warianty techniczne w polskiej edycji Żywotów filozofów Mikuláša Konáča (F. Ungler, Kraków 1535). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, v. 24, n. 1, p. 117-128, 10 sie. 2017.