RUTKOWSKI, M. Nazwy w dyskursie – w kontekście koncepcji wtórnej oralności. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, v. 24, n. 1, p. 145-158, 10 sie. 2017.