WALCZAK, B. Dorota Masłej, Modlitwa Pańska w polskim średniowieczu. Znad staropolskich rękopisów, Wydawnictwo „Rys”, Poznań 2016, ss. 141. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, v. 24, n. 1, p. 201-204, 10 sie. 2017.