Kuć, Joanna. 2018. „Lingwistyczna Charakterystyka Kontraktu jako gatunku Na przykładzie Mowy Propinacyjnej z XIX wieku”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 24 (2), 73-84. https://doi.org/10.14746/pspsj.2017.24.2.5.