Kulwicka-Kamińska, Joanna. 2018. „Piśmiennictwo Religijne Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego Jako Oryginalne źródło do badań polszczyzny północnokresowej”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 24 (2), 85-110. https://doi.org/10.14746/pspsj.2017.24.2.6.