Walczak, Bogdan. 2018. „Zofia Zierhofferowa Jako Historyk języka Polskiego”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 24 (2), 305-8. https://doi.org/10.14746/pspsj.2017.24.2.18.