Olchowa, Gabriela. 2018. „O Polskich I słowackich Depeszach Kondolencyjnych W związku Z Atakami Terrorystycznymi”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 25 (1), 139-49. https://doi.org/10.14746/pspsj.2018.25.1.8.