Rypel, Agnieszka. 2018. „Kupieckie ogłoszenia Prasowe Zamieszczane W «Dzienniku Bydgoskim» Z Lat 1907–1914 – Rekonesans Badawczy”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 25 (1), 181-98. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/13971.