Walczak, Bogdan. 2018. „Władysław Kuraszkiewicz – Uczony I Nauczyciel”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 25 (1), 281-88. https://doi.org/10.14746/pspsj.2018.25.1.18.