Walczak, Bogdan. 2019. „Agnieszka Piela, Słownik frazeologizmów Z Archaizmami. Pamiątki przeszłości, Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa 2018, Ss. 346”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 25 (2), 347-51. https://doi.org/10.14746/pspsj.2018.25.2.18.