Breza, Edward. 2013. „Trójca Święta W «Hymnach kościelnych» I W pieśniach kościelnych”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 20 (2), 73-83. https://doi.org/10.14746/pspsj.2013.20.2.8.