Dubisz, Stanisław. 2013. „Integracja językowa W Dziejach Polszczyzny”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 20 (2):85-97. https://doi.org/10.14746/pspsj.2013.20.2.9.