Łapicz, Czesław. 2013. „Niezwykłe Losy Pierwszego Drukowanego przekładu Koranu Na język Polski”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 20 (2):129-43. https://doi.org/10.14746/pspsj.2013.20.2.12.