Piotrowicz, Anna, Małgorzata Witaszek-Samborska, i Bogdan Walczak. 2013. „Potoczna Onimia poznańska W świadomości mieszkańców Miasta”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 20 (2):173-81. https://doi.org/10.14746/pspsj.2013.20.2.15.