Wojtak, Maria. 2013. „Współczesnej Publicystyki Prasowej Oblicza różne”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 20 (2):205-20. https://doi.org/10.14746/pspsj.2013.20.2.18.