Bień, Janusz S. 2019. „Traktat Parkosza. Eksperymentalna Edycja Elektroniczna”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 26 (1):27-69. https://doi.org/10.14746/pspsj.2019.26.1.2.