Grzelka, Monika, i Agnieszka Kula. 2019. „Anarchizm W «Homku» Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego W kontekście Mowy wrogości”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 26 (1), 71-84. https://doi.org/10.14746/pspsj.2019.26.1.3.