Łuc, Izabela. 2019. „Gwarowy Leksem Gryfny Jako Modny Komponent Kultury Konsumpcyjnej”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 26 (1), 85-100. https://doi.org/10.14746/pspsj.2019.26.1.4.