Witkowska, Katarzyna. 2019. „O Wybranych Funkcjach Trybu rozkazującego zwrotów Frazeologicznych”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 26 (1), 189-202. https://doi.org/10.14746/pspsj.2019.26.1.10.