Borowiec, Karolina, Marcin Kuźmicki, i Dorota Masłej. 2015. „Kontakty Polsko-Czeskie Na Tle Literatury psałterzowo-Biblijnej”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 22 (1), 35-54. https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.1.2.