Dunaj, Bogusław. 2015. „Zwięzła Historia języka polskiego – założenia Opisu”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 22 (1), 69-80. https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.1.4.