Kość, Józef. 2015. „Tekst Pozwu sądowego w polskiej Kodyfikacji Prawa Magdeburskiego z XVI Wieku”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 22 (1), 91-106. https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.1.6.