Nowowiejski, Bogusław. 2015. „Dawne słowniczki Gwarowe Jako źródło do historii języka”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 22 (1), 169-84. https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.1.11.