Sokólska, Urszula. 2015. „Etymologiczne Zabawy Juliana Tuwima”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 22 (1), 235-52. https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.1.15.