Wydra, Wiesław. 2015. „Dwa Teksty Staropolskie z przełomu XV i XVI Wieku. Dekalog i Oracio Contra Febrem”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 22 (1), 281-90. https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.1.18.