Skibski, Krzysztof, i Michał Szczyszek. 2009. „Nowe Formy Wyrazowe Dla Tradycyjnych Znaczeń Leksykalnych. O wariantywności słowotwórczej I Leksykalnej We współczesnej Polszczyźnie (na Podstawie Badań Ankietowych)”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 15 (styczeń):35-56. https://doi.org/10.14746/pspsj.2009.15.3.