Spychała-Reiss, Magdalena. 2009. „Językowy Obraz Kobiety W Prasie Dla Pań (na przykładzie „Zwierciadła”, „Przyjaciółki” I «Cosmopolitan»)”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 15 (styczeń), 77-100. https://doi.org/10.14746/pspsj.2009.15.5.