Kołodziejczyk-Trawińska, Aneta. 2009. „Społeczeństwo poznańskie Z Perspektywy Onimicznej – wstępna Rekonstrukcja Badawcza”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 15 (styczeń):153-67. https://doi.org/10.14746/pspsj.2009.15.9.